Tandemia jest nazwą platformy internetowej sztuki online. Jej celem jest wymiana kulturowa, promocja sztuki i kultury polskiej poprzez komunikację wirtualną w czasie zagrożenia pandemicznego. Poprzez platformę możliwa jest komunikacja z artystami z całego świata i tworzenie nowych prac w dialogu z nimi. Ponadto daje ona możliwość wymieniania się komentarzami i spostrzeżeniami a każdy artysta biorący udział w projekcie da impuls kolejnym do kontynuacji procesu tworzenia swoich prac w ramach koncepcji tego projektu, jak i również odbiorcom śledzącym platformę. Celem jest zapis stanu obecnego, który jest nie tylko bezprecedensowy ale i bardzo dynamiczny wraz z wszelkimi zjawiskami związanymi z pandemią w szerokim znaczeniu, w sytuacji między innymi: wprowadzenia kwarantanny, zamknięcia granic i globalnego zagrożenia. Jest to miejsce refleksji na temat przyszłości społeczeństwa mierzącego się z jednym z większych zagrożeń tego wieku i cywilizacji post-pandemicznej.

Platforma  utworzona jest w nawiązaniu do struktury wzrostu wykładniczego, czyli co miesiąc każdy artysta ma prawo zaprosić do projektu dwóch artystów. Po pierwszym miesiącu zapraszam dwóch kolejnych artystów, a artysta współpracujący ze mną, wybiera drugi tandem. Od drugiego miesiąca w projekcie bierze  udział w sumie 6 artystów. Współpracują ze sobą w parze na drodze wirtualnej komunikacji i wybierają kolejne tandemy. Od końca trzeciego miesiąca w projekcie bierze udział w sumie 14 artystów. 

 
Zrealizowano w ramach programu stypendialnego Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego –Kultura w sieci”