Viktor Witkowski / Jarema Drogowski


Viktor Witkowski / Jarema Drogowski


Viktor Witkowski is a painter and filmmaker. He was born in Poland and grew up in Germany where he graduated from the Hochschule für Bildende Künste Braunschweig (HBK Braunschweig, Germany) with a combined master’s degree in Studio Art, Art History and Art Education in 2006. The same year, he immigrated to the US where he earned an MFA in Visual Arts from Rutgers University in 2010. He currently splits his time between Vermont (US) and Leipzig (DE). When he is not working on paintings and films, he teaches as lecturer in Dartmouth College’s Studio Art Department in New Hampshire.

Viktor Witkowski’s writing and criticism has been published on Hyperallergic, the Painters’ Table, in The Brooklyn Rail and the New Art Examiner. His films and videos have been screened at numerous festivals in the US and abroad including such venues as the Pergamon Museum in Berlin, the York Art Gallery in York (UK), the LA Underground Film Forum in Los Angeles, The Artists Forum Festival of the Moving Image in New York City, and the AVIFF Cannes Art Film Festival in Cannes (France). In addition, his paintings have been featured in solo and group shows across the US, as well as in France and Germany. 

Viktor Witkowski jest malarzem i twórcą filmów. Urodził się w Polsce i dorastał w Niemczech, gdzie w 2006 roku ukończył Wyższą Szkołę Sztuk Pięknych w Brunszwiku na kierunku Sztuk Pięknych i Historii Sztuki oraz Edukacji Artystycznej. W tym samym roku rozpoczął studia MFA na Uniwersytecie Rutger’s na kierunku Sztuk Wizualnych. Studia ukończył w 2010 roku. Obecnie pracuje pomiędzy Vermontem (USA) a Lipskiem (Niemcy). Zajmuje się malarstwem i filmem oraz pracuje, jako wykładowca w Dartmouth College’s Studio Art Department in New Hampshire.

Viktor publikował swoje teksty między innymi w Hyperallergic, the Painters’ Table, in The Brooklyn Rail and the New Art Examiner. Jego filmy i prace video pokazywane były na wielu wystawach i pokazach międzynarodowych jak: Pergamon Museum w Berlinie, York Art Gallery w York (UK), LA Underground Film Forum w Los Angeles, The Artists Forum Festival of the Moving Image w New York City, oraz AVIFF Cannes Art Film Festival in Cannes (Francja). Jego prace malarskie pokazywane były w wielu miejscach w USA, Niemczech i Francji.


Jarema Drogowski

Jarema Drogowski is a conceptual artist using a variety of media as means of expression. He works with different media in order to match the technique to to the content and subject of his work. Currently he works at the Institute of Art Education of the Academy of Special Education in Maria Grzegorzewska University in Warsaw. Since 2009 he conducts classes in a field of art in public space and graphics. In 2020 he realized his interdiciplinary project “ADAM 2020”, supported by a scholarship of the Ministery of Culture and National Heritage – Culture in Web. He took part in many art exhibitions and art projects like “LWY I SYRENY” – collective exhibition of the Institute of Artistic
Education together with the University of Leipzig in Dom Kultury Kadr in Warsaw and at Neue Augustenum in Leipzig or “FLAG” – a group exhibition at Kordegarda Gallery in Warsaw. In 2017 he had his solo show “Freude” at Propaganda Gallery in Warsaw. He is also a sound producer and made several sound works.

Jarema Drogowski jest artystą konceptualnym stosującym w swojej twórczości różne media i środki wyrazu. Stara się dopasować technikę do tematu i treści dzieła. Obecnie pracuje w Instytucie Edukacji Wizualnej na Akademii Pedagogiki Specjalnej Warszawskiego Uniwersytetu Marii Grzegorzewskiej. Od 2009 roku prowadzi zajęcia z zakresu grafiki i sztuki w przestrzeni publicznej. W 2020 roku zrealizował projekt “ADAM 2020” wspierany w ramach programu stypendialnego “Kultura w sieci” Ministerstwa Kultury i Sztuki. Brał udział w wielu wystawach i projektach miedzy innymi: “Lwy i Syreny”- wystawa zbiorowa w Domu Kultury Kadr w Warszawie oraz w Neue Augustenum w Lipsku w ramach współpracy Instytutu Edukacji Wizualnej Uniwersytetu Warszawskiego z Uniwersytetem z Lipska czy też “FLAG” w Galerii Kordegarda w Warszawie. W 2017 roku miał wystawę indywidualną “Freude” w Galerii Propaganda w Warszawie. Jarema tworzy również prace dźwiękowe i muzykę.

“Hug” Jarema Drogowski