Verónica Bapé / Fabiana Sala

contact

 

Verónica Bapé / Fabiana Sala


 Verónica Bapé studied the Bachelor in the National School of Painting, Sculpture and Engraving ENPEG “La Esmeralda” (2003 – 2007, Mexico City). During 2015, she held a Production Residence at the Bilbao Arte Foundation (Spain). She has participated in individual and collective, national and international exhibitions around Mexico, Latin America and Europe. In 2018 her work was part of the XVIII Tamayo Biennial and in 2019 she held an artistic residency at the Nordic Artist’s Center Dale, Dale, Norway.Verónica Bape’s work explores the concept of folklore and different mythologies around superstition, ghosts, death and witchcraft. She solves her work through painting, graphics, poetry, object and video. The relations that she generates between the different media that she uses, reveals the structures, contexts and lexicons of the topics of her interest. In her last pieces, she takes pre-Hispanic history, shamanism and ancient beliefs as a sieve to understand her identity within the contemporary society. “I like to think about my work as energetic bodies, that are both an extract and a reflection of my cultural constructions. Each one of my pieces is designed to function as a body and an object, and in this way be able to work as a ritual or espiritual piece .”
 
 Verónica Bapé studiowała w latach 2003-2007 na Akademii Sztuk Pięknych ENPEG ” La Esmeralda” w w Mexico City. W roku 2015 uczestniczyła w programie rezydencji dla artystów  Fundacji Sztuki Bilbao w Hiszpani. Brała udział w wielu wystawach zbiorowych i indywidualnych w Meksyku, Ameryce Łacińskiej i Europie. W 2018 jej prace pokazywane były na Bienalle Tamayo a w 2019 roku otrzymała rezydencję w Nordyckim Centrum Sztuki Dale w Norwegii. Tematyką jej prac jest przedewszystkim lokalny folklor i mitologie  związane z przesądami, śmiercią, wiarą w duchy i magią. Zajmuje się malarstwem, grafiką, poezją, obiektem i video. Tworzy relacje między mediami, generując struktury, konteksty i encyklopedie tematyczne. W ostatnich pracach zajmowała się tematyką przedhiszpańskiej historii, szamanizmem i starożytnymi wierzeniami, aby zrozumieć dogłębniej własną tożsamość we współczesnym społeczeństwie. “Lubię myśleć o moich pracach, jako o ciałach energetycznych,będących jednocześnie ekstraktem i refleksją moich  konstruktów kulturowych. Kazda z moich prac funkcjonuje, jako ciało i obiekt aby jednocześnie zaistnieć w formie zarówno rytualnej jak i spirytualnej.”
 

  
 Fabiana Sala was born in Varese, Italy in 1988. She moved to Lugano to attend The Swiss University of Art and Design (SUPSI). After graduation with a BA in Visual Communication, she collaborated with Theredbox Communication Design in Lugano (CH) where she assisted the Art director Alberto Bianda working on: the catalogue of Carrà’s Landscapes 1921-1964 (the first retrospective put on by a Swiss museum) and Visti&Scritti, by the Magnum photographer Ferdinando Scianna. In collaboration with The World press photographer Alessio Romenzi, she did the graphic of the event “Syria, a forgotten war”, a Lecture by Alessio Romenzi. In 2013 she moved to Boston, where she studied photography with Rania Matar at Massart (Massachusetts College of Art and Design). Fabiana’s work has been featured in Vogue.it, Featureshoot.com, BuzzFeed and in several group shows including Rita K. Hillman Education Gallery, International Center of Photography (New York), Lorimoto Gallery (New York), A.I.R. Gallery (New York), Photoville (New York), China International Photography Festival, Pingyao (China), Kimmel Galleries, New York University (New York) and Triennale di Milano (Italy). Fabiana Sala is graduated from the Photojournalism and Documentary program at the International Centre of Photography and she is currently based in Berlin and New York, where she’s working at EyeEm and at The International Centre of Photography.
 
 

Fabiana Sala urodzona w Varese, we Włoszech w 1988 roku. Ukończyła z tytułem BA Szwajcarski Uniwersytet Sztuki i Designu (SUPSI) na wydziale Komunikacji Wizualnej. Współpracowała z Theredbox Communication Design w Lugano, gdzie asystowała dysrektorowi naczelnemu Alberto Bianda w pracy nad katalogiem “Pejzaże Carry 1921-1964” (pierwsza retrospektywa Muzeum Szwajcarskiego) oraz “Visti e Scritti” Ferdinando Scianna. Współpracowała z fotografem Alessio Romenzi nad oprawą graficzną wydarzenia “Syria, zapomniana wojna”. W 2013 przeprowadziłą się do Bostonu, gdzie studiowała fotografię u Rania Matar na MASSART (Massachusetts College Art and Design). Prace Fabiany publikowane były w Vogue.it, Featureshoot.com, BuzzFeed oraz pokazywane w wielu wystawach grupowych, międzyinnymi w Rita K. Hillman Education Gallery, International Center of Photography (New York), Lorimoto Gallery (New York), A.I.R. Gallery (New York), Photoville (New York), na Międzynarodowym Festivalu Sztuki w Chinach w Pingayao, Kimmel Galleries, New York University (New York) and Triennale di Milano (Wlochy). Fabiana ukończyła również Fotografię Dziennikarską i Dokumentalną w Międzynarodowym Centrum Fotografii, gdzie oprócz swojej działalnośći w EyeEm, również pracuje. Obecnie mieszka w Berlinie i w Nowym Yorku. 
 
 

Verónica Bapé

  Thought  N.1 / Gouache on canvas paper  / 21.0 x 29.7 cm / 2020 / Thought  N.2 / Gouache on canvas paper  / 21.0 x 29.7 cm / 2020 / Memory A / Gouache on canvas paper / 21.0 x 29.7 cm / 2020  

Installation / object,/ text

For the Tandemia platform, the artist-photographer Fabiana Salas and I agreed to work on silence and distance as a theme. I would do it in the field of painting and she in turn would develop the themes in photography. I started with two paintings that feature evocative phrases, wondering about a future with more hope. However in the process I felt the need to use the image in another way, far from painting,  also changing to materials that could represent the echo of somebody. So under the initial theme I added poetic resources and ghostly elements, typical in my work.The set of pieces feels like a temporal loop, a kind of situation that seems to have no end but yet you find yourself resisting in the middle of that event.

Postanowiłyśmy wspólnie z Fabianą Salą – artystką-fotografką – pracować nad tematem ciszy i dystansu. Ja pracuję z medium malarskim, ona natomiast rozwija swoje prace za pomocą medium fotograficznego. Na początku rozpoczeła projekt dwoma obrazami operującymi tekstem odnoszącym się do przyszłości, ewokując myśl o nadziei. W trakcei procesu poczułam jednak, że muszę wykorzystać obraz w inny sposób niż w malarstwie oraz zmienić wykorzystywane materiały, tak aby odwoływały się do echa czyjejś obecności. Nawiązując do temat dodałam wartość poetycką i estetykę spirytualną typową dla mojej twórczości.  Instalacja staje się obrazem tymczasowego uwięzienia w pętli, z której wydaje się, że nie ma ucieczki a jednak opieramy się i stawiamy jej opór.

Fabiana Sala / Distance