Bartolomé / Kaźmierska

contact


Karolina Kaźmierska / Balam Bartolomé Karolina Kaźmierska is an artist born in Poland, currently based in Paris, France.  In 2009, she graduated from the MFA Fine Arts program at École Nationale Supérieure des beaux arts in Lyon. She has shown her work individually and in group exhibitions in several cities of the world including: New York (USA), Warsaw (Poland), Berlin (Germany), Lyon (France) and Łódź (Poland). She is interested in the role of images in the creation of a visual culture and their capacity to waken the viewer’s subconscious thoughts with their “emotional baggage.” She aims to question the passivity, with which we are getting new conflicts and wars appearing in the world. Her practice encompasses several mediums: light installation, cut-outs in newspaper, performance.

 Karolina Kaźmierska artystka pochodzenia polskiego, obecnie mieszka i pracuje w Paryżu. W 2009 roku ukończyła Wyższą Szkołę Sztuk Pięknych w Lyonie. Swoje prace pokazywała indywidualnie oraz na wystawach zbiorowych w kilku miastach świata m.in. w Nowym Jorku (USA), Warszawie (Polska), Berlinie (Niemcy), Lyonie (Francja) i Łodzi (Polska). Interesuje się rolą obrazów w tworzeniu kultury wizualnej i ich zdolnością do rozbudzania podświadomych myśli widza wraz z ich „emocjonalnym bagażem”. Przez swoje prace, chce zakwestionować bierność, z jaką odbieramy nowe konflikty i wojny pojawiające się na świecie. Jej praktyka obejmuje kilka mediów: instalację świetlną, wycinanki z gazet, performance.

Balam Bartolomé born in 1975 in Ocosingo, Chiapas, Mexico. Lives in Mexico City. Studied a B.A. on Visual Arts at the UNAM. First generation of Escuela Flora, at Flora Ars+Natura, in Colombia. His practice ranges from sculpture, photography, installation and video to drawing and writing. His work explores the relation between culture and matter, the study and analysis of culture, history, and its drift in the present time, particularly around the ways in which contemporary cultures relate with their past. His most representative exhibitions are Mexímoron, shown at the National Museum of Interventions (Mexico, 2018), Revés, solo show at the Carrillo Gil Museum (Mexico, 2014), 1st BIENALSUR (Argentina, 2017), 1st Bristol Biennial (England, 2012) and 15th Tallinn Triennial (Estonia, 2011). He currently co-directs, along with artist Antonio Monroy, the residency and research project Bienal Tlatelolca, in Mexico City.

Balam Bartolomé urodzony w 1975 woku w Ocosingo, Chiapas w Meksyku. Obecnie mieszka w Mexico City. Studiował Sztuki Wizualne na Uniwersytecie UNAM.Następnie w Escuola Flora na Flora Ars+Natura w Kolumbii. Jego praktyka artystyczna oscyluje między rzeźbą, fotografią, instalacją i video oraz rysunkiem. Pisze również teksty. Jego prace odkrywają relacje między kulturą i materią, eksplorują obszar studiów i analiz kulturowych i historycznych oraz ich wpływ na teraźniejszość. W sczególności badają, jak współczesna kultura odnosi się do przeszłości. Balam rozwijał swoje koncepcje na wielu rezydencjach artystycznych. Między innymi: Regional Meeting of Art (Urugwaj, 2007); International Studio & Curatorial Program (NYC, 2009); Nordic Kunstnarsenter (Norwegia, 2011); Bemis Center for Contemporary Arts (Nebraska, 2014); Casa Wabi Foundation (Meksyk, 2015), Flora Ars+Natura (Kolumbia, 2016) and Sculpture Space (NY 2017). Jego prace pokazywane były na wielu wystawach w galeriach, off-space, na targach sztuki i w muzeach w Argentynie, Brazylii, Kanadzie, Kolumbii, Czechach, Estonii, Francji, w Niemczech, Japonii, Meksyku, Holandii, Norwegii, Paragwaju, Portugalii, Hiszpanii, UK, Urugwaju i USA. Najbardziej reprezentatywne wystawy to Mexímoron w National Museum of Interventions (Meksyk, 2018), Revés, wystawa indywidualna w Carrillo Gil Museum (Meksyk, 2014), 1st BIENALSUR (Argentyna, 2017), 1st Bristol Biennial (Anglia, 2012) and 15th Tallinn Triennial (Estonia, 2011). Obecnie wspólnie z artystą Antonio Monroy współtworzy rezydencją i program badawczy Bienal Tlatelolca w Mexico City.